Hoe verlopen de opleidingen?

De initiatie

Vooraleer je je aansluit bij een duikschool is het belangrijk om eens een kijkje te gaan nemen. Hiervoor bieden wij initiatielessen aan. Op deze manier kan je kennis maken met de duikschool, de duiksport en de mensen waarmee je deze nieuwe hobby zal beoefenen.

Na deze initiatie lessen (max. 3) maak je de beslissing of je al dan niet wil lid worden. Om lid te worden moet je voldoen aan volgende toelatingsvoorwaarden:

De opleiding

De eigenlijke opleiding start nadat je lid geworden bent. Binnen de onderwatersportfederatie van Vlaanderen NELOS, werken wij met een sterrensysteem. Om een ster te behalen moeten er altijd 3 stadia doorlopen worden.

Indien je op de 3 onderdelen geslaagd bent krijg je je nieuw brevet.